Các đối tác

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

 

    Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng là mục tiêu mà Chúng tôi hướng tới, vì vậy Chúng tôi luôn nỗ lực thực hiện chính sách nhằm mang lại cho người tiêu dùng một môi trường mua bán minh bạch và an toàn thông qua việc công bố công khai, chi tiết thông tin về muacungh2.vn tại trang chủ của www.muacungh2t.vn  ; công bố các cách thức liên hệ để khách hàng có thể dễ dàng được hỗ trợ và giải đáp khi sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi www.muacungh2t.vn

Bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng trên www.muacungh2t.vn

    Người bán chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ đăng bán trên www.muacungh2t.vn Trong mọi trường hợp, người bán có trách nhiệm giải quyết khiếu nại của người mua liên quan tới chất lượng của hàng hóa, dịch vụ cung cấp

    Người mua có quyền gửi khiếu nại và yêu cầu bồi thường đến người bán trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ do người bán cung cấp không đảm bảo chất lượng như các thông tin đã công bố

    Người mua có thể gửi khiếu nại trực tiếp đến người bán hoặc thông qua kênh chăm sóc khách hàng của www.muacungh2t.vn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ người mua chuyển yêu cầu đến người bán bằng các phương thức nhanh nhất.

    Thông tin cá nhân của khách hàng trên www.muacungh2t.vn  được Chúng tôi  cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của www.muacungh2t.vn   

    Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác