Các đối tác

Điều khoản sử dụng

Nguyên tắc hoạt động của Sàn giao dịch thương mại điện tử www.muacungh2t.vn

a) Sàn giao dịch điện tử www.muacungh2t.vn  do Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ H2T làm chủ sở hữu. Thành viên trên sàn giao dịch điện tử www.muacungh2t.vn là các thương nhân có hoạt động thương mại hợp pháp, được www.muacungh2t.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử www.muacungh2t.vn và các bên liên quan cung cấp. Từ “dịch vụ” bao gồm tất cả các dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử www.muacungh2t.vn cung cấp hoặc liên quan đến Sàn giao dịch điện tử www.muacungh2t.vn    

b) Tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn Giao dịch thương mại điện tử www.muacungh2t.vn  tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ thông qua hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.

c) Hàng hóa, sản phẩm dịch vụ tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch thương mại điện tử www.muacungh2t.vn  phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

d) Hoạt động mua bán hàng hóa qua Sàn giao dịch thương mại điện tử www.muacungh2t.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.

e) Khi đạt được một số lượng người mua chung nhất định, người mua sẽ được hưởng chính sách ưu đãi về giá thông qua việc giảm giá trực tiếp trên hàng hóa, dịch vụ hoặc được mua các phiếu sử dụng với mức giá ưu đãi. Với chính sách ưu đãi về giá, người mua sẽ có cơ hội được sử dụng hàng hóa, dịch vụ đảm bảo chất lượng với giá rẻ.