Các đối tác

Quyền và nghĩa vụ của thành viên

 

Quyền của thành viên

- Khi đăng ký trở thành thành viên của muacungh2t.vn, thành viên sẽ được muacungh2t.vn hỗ trợ thực hiện chương trình bán hàng online để giới thiệu hàng hoá và tiến hành giao dịch kinh doanh cũng như quảng bá doanh nghiệp của mình trên Sàn giao dịch điện tử của chúng tôi.

- Thành viên sẽ được đăng tải chi tiết các Thông tin như tên, địa chỉ, giới thiệu về hàng hóa, dịch vụ…trên Sàn giao dịch điện tử muacungh2t.vn

 Nghĩa vụ của thành viên

- Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch điện tử muacungh2t.vn và những thông tin đang tải lên Sàn giao dịch điện tử muacungh2t.vn là chính xác và hoàn chỉnh. Thành viên đồng ý giữ và thay đổi các thông tin trên Sàn giao dịch điện tử muacungh2t.vn là cập nhật, chính xác và hoàn chỉnh.

- Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác trên Sàn giao dịch điện tử muacungh2t.vn. Thành viên phải đảm bảo chất lượng hàng hóa, dịch vụ như các thông tin đăng tải trên muacungh2t.vn

- Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch điện tử muacungh2t.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm rò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch điện tử muacungh2t.vn. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.